Over Fertier

DSCF9363.JPG
De voormalige Woningstichting de Wieren had een Stichting recreatiefonds. Dit fonds is ontstaan bij het voormalig gemeentelijk woningbedrijf/openbare werken van de gemeente Sneek. In 1994 heeft de gemeente Sneek zich uit het recreatiefonds teruggetrokken en is de Stichting Recreatiefonds alleen nog verbonden aan de Wieren. De recreatiemogelijkheden zijn concreet vertaald in een vakantieappartement -in eigendom van de Stichting Recreatiefonds- die tegen een scherp tarief verhuurd wordt aan (oud-) medewerkers van de gemeente en de Wieren. De Wieren is per 1 janauri 2015 gefuseerd met Elkien.

Omdat het doel van de Stichting in relatie tot de exploitatiemogelijkheden van het vakantieappartement op termijn geen sluitende exploitatie oplevert, is besloten het appartement te verkopen. Er een koopcontract gesloten en op 1 januari 2012 heeft de levering plaats gevonden. Het ontvangen bedrag van de verkoop wil de Wieren voor een ander doel gebruiken. Namelijk het bevorderen van recreatieve activiteiten (in de ruimste zin van het woord) voor inwoners van de gemeente SWF die een extra steun in de rug kunnen gebruiken.

Stichting Fertier
Stichting Fertier stelt jaarlijks een bedrag van € 10.000,- ter beschikking om te verdelen over verschillende initiatieven. De stichting houdt zich niet bezig met de organisatie van de activiteit.

Beoordeling
Het bestuur van Stichting Fertier beoordeelt de inzendingen of deze passen bij de doelstelling van Fertier. Het bestuur vergadert zes keer per jaar over de aangevraagde projecten.

Mogelijke doelgroepen
Gehandicaptenverenigingen, scholen, maatschappelijke instellingen, ouderen, wijkverenigingen, etc.

Tegenprestatie
Van de activiteit wordt melding gemaakt op de website van Fertier en via social media. Degene die een bijdrage ontvangt, maakt ook melding van onze naam als sponsor. Ook worden foto’s van de activiteit gemaakt en gepubliceerd.  Als de activiteit niet plaatsvindt, wordt het toegezegde bedrag niet uitgekeerd. Betaling vindt achteraf, na overleggen van de facturen, plaats.

Afspraken over en weer worden schriftelijk bevestigd. Deze afspraken omvatten bijvoorbeeld de onderstaande zaken:
• de partijen;
• de looptijd;
• op welke organisatie/evenement het initiatief van toepassing is;
• de prestatie van de stichting;
• de prestatie van de gesponsorde;
• wat te doen bij geschillen;
• wederzijdse rechten en plichten.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?
Aanvragen voor ondersteuning van activiteiten kunnen op ieder moment van het jaar via deze site worden ingediend.