Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met één van de bestuursleden van Fertier. Je kunt ons ook een email sturen.

Email: info@fertier.nl

Bestuursleden:

Atze Osinga (voorzitter) 06 2141 2333

Theo Bouma (secretaris) 06 2146 9097

Jan Blok (penningmeester) 06 2713 3079

Bernard Dames (bestuurslid) 06 5757 3632

Cecilia Suárez Arano (bestuurslid) 06 2391 1132