Gesubsidieerde projecten

Sneeker Cantatekoor

Fertier verstrekte een subsidie voor het Jubileumconcert van het Sneeker Cantatekoor op 19 november 2023. Dit koor vierde haar 85-jarig bestaan.

PINGFEST 2023 in Pingjum.

Een subsidie voor het festival PINGFEST op zaterdag 13 mei 2023 in Pingjum.

Tennisvereniging NOMI in Sneek.

Fertier verstrekte een financiële bijdrage voor het project Kom Speel Met Ons Mee van Tennisvereniging NOMI in Sneek.

Martinikerk in Sneek.

Een bijdrage voor het Ocke Muziektheater vanwege de opening van de vernieuwde Martinikerk in Sneek.

Het Gouden Land Dorp in Kimswerd

Subsidie voor het evenement GoudenLandDorp met het thema Jan Timmer op 9 september in Kimswerd.

Boekenkasten voor het dorpshuis in Parrega

Om de belangstelling voor de inloopochtenden van het dorpshuis van Parrega te stimuleren werden boekenkasten aangeschaft met boeken en puzzels. Ook Fertier stelde een subsidie beschikbaar voor de aanschaf.

Waterscoutinggroep Greate Pier in Sneek.

Een bijdrage aan de bouw van een nieuw ondersteuningsschip Baukelien II.

Traplift voor Voetbalvereniging ONS

De kantine van voetbalvereniging ONS Sneek bevindt zich op de 1e verdieping. De reguliere trap daarnaartoe was ongeschikt voor mensen met een fysieke beperking. Een traplift bood uitkomst. Fertier betaalde een deel van de kosten.

Stichting Drylster Duofiets IJlst

Op initiatief van de Stichting Drylster Duofiets is met financiële hulp van Fertier een duofiets aangeschaft. De duofiets maakt het voor invaliden nu ook mogelijk een fietstochtje te maken. Er wordt al veel gebruik gemaakt van deze bijzondere fiets. De duofiets is daarom zo langzamerhand een bekend fenomeen in en om IJlst. Volgens Durkje Postma (foto) is de populariteit van de fiets ook te danken aan de goede samenwerking tussen de stichting en de verschillende zorgverleners.

Beleeftuin Plevierenpad in Sneek

De Piet Bakkerschool, Philadelphia Plevierenpad en Stichting wijkbelangen Hemdijk hebben de handen ineen geslagen om een beleeftuin te realiseren, grenzend aan de gebouwen van de Piet Bakkerschool en zorginstelling Philadelphia Plevierenpad. Dit is gelukt! De tuin is bestemd voor de cliënten van Philadelphia, de leerlingen van de Piet Bakkerschool en de bewoners van de wijk Hemdijk Sneek. De tuin is aangelegd door Donker Groen en, naast een eigen bijdrage van bewoners van Philadelphia, gefinancierd door fondsen en giften, waaronder een gift van Stichting Fertier.

Frisia meets Aglia in Bolsward

Op zondag 19 juni 2022 vond er een bijzonder concert plaats in de Martinikerk te Bolsward. Een internationaal samenwerkingsproject met Engelse en Friese solisten en componisten. De organisatie lag in handen van het Frysk Fanfare Orkest. Stichting Fertier was één van de sponsors van dit muzikale evenement.

Vereniging voor Dorpsbelangen Pingjum

Voor de Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum stelden wij een bedrag beschikbaar voor het maken van promotiemateriaal voor het dorp. Om nieuwe huurders te trekken voor dit mooie dorp werd een folder en een promotiefilmpje gemaakt.

Natuurontmoetingstuin Noorderhoek in Sneek

De natuurontmoetingstuin in de Noorderhoek in Sneek is bedoeld voor: “ontmoeten, verbinden en samen sterk staan voor en met elkaar in de Noorderhoek”. Helaas werden er vernielingen aangebracht aan dit mooie initiatief. Stichting Fertier heeft middels een financiële bijdrage geholpen met het herstel van de tuin.

Kymfjild in Top&Twel

Dorpsbelangen Oppenhuizen/Uitwellingerga legde het sport- en bewegingsveld It Kymfjild aan. De accommodatie bestaat uit een crossbaan, een kleine fierljepschans en verschillende sporttoestellen. Financieel mede mogelijk gemaakt door Fertier.

Tenten voor Scoutinggroep Greate Pier

Fertier stelde een bedrag beschikbaar voor Scoutinggroep Greate Pier voor de aanschaf van vijf nieuwe tenten.

Doarpsbelang Dearsum

Op initiatief van Doarpsbelang Dearsum werd in deze plaats een survival- en hindernisbaan aangelegd. Ook kwam er een Jeu de Boules-baan. Fertier deed mee aan de financiering van de aanleg.

Kledingbus Súdwest-Fryslân

Sinds 2017 toert de Kledingbus door de gemeente Súdwest-Fryslân. In de bus kan je (kwalitatief goede) kleding inleveren, maar je kunt ook tegen een vrijwillige bijdrage kleding meenemen. De Kledingbus brengt mensen bij elkaar. Er is ruimte voor een kopje koffie en/of een goed gesprek. Stichting Fertier heeft de Stichting Kledingbus Súdwest-Fryslân een financiële bijdrage verstrekt om de exploitatie van de bus mogelijk te maken.