Gesponsorde projecten

Subsidie voor het PINGFEST 2023 in Pingjum.

Subsidie voor het PINGFEST 2023 in Pingjum.

Een bijdrage aan de bouw van een nieuw ondersteuningsschip Baukelien II voor de Waterscoutinggroep Greate Pier.

Een bijdrage aan de bouw van een nieuw ondersteuningsschip Baukelien II voor de Waterscoutinggroep Greate Pier.

PR voor het dorp Pingjum

Voor de Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum stelden wij een bedrag beschikbaar voor het maken van promotiemateriaal voor het dorp. Om nieuwe huurders te trekken voor dit mooie dorp werd een folder en een promotiefilmpje gemaakt.

Met Sameland naar Ameland

Sameland organiseert leuke dingen voor mensen die eenzaam zijn en een smalle beurs hebben. Op zaterdag 24 augustus 2019 werd voor 94 personen een reisje georganiseerd naar Ameland. De deelnemers beleefden een topdag. De reis werd mede mogelijke gemaakt door een geldelijke bijdrage van Fertier.

Natuurontmoetingstuin Noorderhoek

De natuurontmoetingstuin in de Noorderhoek in Sneek is bedoeld voor: “ontmoeten, verbinden en samen sterk staan voor en met elkaar in de Noorderhoek”. Helaas werden er vernielingen aangebracht aan dit mooie initiatief. Stichting Fertier heeft middels een financiële bijdrage geholpen met het herstel van de tuin.

Beleeftuin Plevierenpad

De Piet Bakkerschool, Philadelphia Plevierenpad en Stichting wijkbelangen Hemdijk hebben de handen ineen geslagen om een beleeftuin te realiseren, grenzend aan de gebouwen van de Piet Bakkerschool en zorginstelling Philadelphia Plevierenpad. Dit is gelukt! De tuin is bestemd voor de cliënten van Philadelphia, de leerlingen van de Piet Bakkerschool en de bewoners van de wijk Hemdijk Sneek. De tuin is aangelegd door Donker Groen en, naast een eigen bijdrage van bewoners van Philadelphia, gefinancierd door fondsen en giften, waaronder een gift van Stichting Fertier.

Duofiets IJlst

Op initiatief van de Stichting Drylster Duofiets is met financiële hulp van Fertier een duofiets aangeschaft. De duofiets maakt het voor invaliden nu ook mogelijk een fietstochtje te maken. Er wordt al veel gebruik gemaakt van deze bijzondere fiets. De duofiets is daarom zo langzamerhand een bekend fenomeen in en om IJlst. Volgens Durkje Postma (foto) is de populariteit van de fiets ook te danken aan de goede samenwerking tussen de stichting en de verschillende zorgverleners.

Sneker senioren genieten van dagje Urk

Cliënten van Woon-zorgcentrum Frittemahof en Noorderhoek in Sneek zijn op Pinksterzaterdag naar Urk geweest.  Dit uitstapje kon worden gerealiseerd dankzij sponsoring van de Stichting Fertier.

Kledingbus Súdwest-Fryslân

Sinds 2017 toert de Kledingbus door de gemeente Súdwest-Fryslân. In de bus kan je (kwalitatief goede) kleding inleveren, maar je kunt ook tegen een vrijwillige bijdrage kleding meenemen. De Kledingbus brengt mensen bij elkaar. Er is ruimte voor een kopje koffie en/of een goed gesprek. Stichting Fertier heeft de Stichting Kledingbus Súdwest-Fryslân een financiële bijdrage verstrekt om de exploitatie van de bus mogelijk te maken.