Voor de Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum stelden wij een bedrag beschikbaar voor het maken van promotiemateriaal voor het dorp. Om nieuwe huurders te trekken voor dit mooie dorp werd een folder en een promotiefilmpje gemaakt.