Over Fertier

De voormalige Woningstichting de Wieren had een Stichting Recreatiefonds. Dit fonds is ontstaan bij het voormalig gemeentelijk woningbedrijf/openbare werken van de gemeente Sneek. In 1994 heeft de gemeente Sneek zich uit het recreatiefonds teruggetrokken en is de Stichting Recreatiefonds alleen nog verbonden aan de Wieren. De recreatiemogelijkheden zijn concreet vertaald in een vakantieappartement -in eigendom van de Stichting Recreatiefonds- dat verhuurd werd aan (oud-) medewerkers van de gemeente en de Wieren. De Wieren is per 1 janauri 2015 gefuseerd met Elkien.

Omdat het doel van de Stichting in relatie tot de exploitatiemogelijkheden van het vakantieappartement op termijn geen sluitende exploitatie opleverde, is besloten het appartement te verkopen. Het daarvoor ontvangen bedrag van de verkoop wilde de Wieren voor een ander doel gebruiken. Namelijk het bevorderen van recreatieve activiteiten (in de ruimste zin van het woord) voor inwoners van de gemeente SWF die een extra steun in de rug kunnen gebruiken. Daarvoor werd de Stichting Fertier opgericht.