Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met één van de bestuursleden van Fertier. Je kunt ons ook een email sturen.

Email: info@fertier.nl

Bestuursleden:

Atze Osinga (voorzitter) 06 2141 2333

Jan Blok (penningmeester) 06 2713 3079

Bernard Dames (bestuurslid) 06 5757 3632

Cecilia Suárez Arano (bestuurslid) 06 2391 1132