Spelregels

Heb je een goed idee? Lees vooraf deze spelregels.

Welke initiatieven komen in aanmerking voor een bijdrage?

Fertier verstrekt bijdragen voor initiatieven op het gebied van recreatieve, geestelijke of lichamelijke ontplooiing van de inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân. Meerdere inwoners moeten hierbij gebaat zijn. Nadrukkelijk zijn daarbij in beeld initiatieven van maatschappelijke instellingen, ouderenclubs, wijk-, dorps- en stadsbelangen en initiatieven die gericht zijn op educatie en/of participatie.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een aanvraag voor een bijdrage kan alleen worden ingediend door een initiatiefnemer die rechtspersoon is of die bestaat uit een groep van minimaal vijf natuurlijke personen.

Welk bedrag kun je aanvragen?

Fertier werkt met een bescheiden jaarbudget. De bijdrage die toegekend wordt bedraagt veelal tussen de € 500 en € 2.500 per aanvraag. Het bedrag is afhankelijk van de kosten van het initiatief en het bedrag dat de initiatiefnemer zelf en andere partijen bijdragen. Fertier betaalt nooit 100% van de kosten; van anderen wordt ook een bijdrage verwacht.

Het gaat altijd om een éénmalige bijdrage. Fertier financiert geen exploitatiekosten, zoals normaal onderhoud en kosten om het initiatief na uitvoering draaiende te houden. De bijdrage wordt na realisatie van het project betaald, na overlegging van facturen en betalingsbewijzen. Wanneer de activiteit niet doorgaat wordt het toegezegde bedrag niet uitgekeerd.

Voorwaarden waar je rekening mee moet houden.

  • De aanvraag moet zijn ingediend voordat het betreffende initiatief wordt uitgevoerd.
  • De aanvraag moet een duidelijk projectplan bevatten, met een begroting. Hieruit moet blijken dat er meerdere financiers zijn voor het initiatief.
  • Wanneer het initiatief is gerealiseerd meldt de initiatiefnemer dit aan Fertier. De initiatiefnemer noemt in zijn publiciteit Fertier als sponsor. Fertier ontvangt beeldmateriaal en een verslag van het project voor publicatie op haar website en social media.

Voor welke activiteiten verstrekt Fertier geen bijdrage?

  • Activiteiten met een commercieel oogmerk.
  • Bouw of verbouw van accommodaties.
  • Braderieën, barbecues, borrels en dergelijke.
  • Boeken, films, kunstwerken, standbeelden of gedenkplaten.

Wat moet je verder nog weten bij het aanvragen van een bijdrage?

Je kunt elk moment van het jaar een aanvraag indienen. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Het bestuur van Fertier vergadert regelmatig. Het besluit over de aanvraag ontvang je per email.

Neem bij vragen of twijfel contact op met het bestuur: info@fertier.nl