Fertier verstrekte een subsidie voor het Jubileumconcert van het Sneeker Cantatekoor op 19 november 2023. Dit koor vierde haar 85-jarig bestaan.