Subsidie voor het evenement GoudenLandDorp met het thema Jan Timmer op 9 september in Kimswerd.