Om de belangstelling voor de inloopochtenden van het dorpshuis van Parrega te stimuleren werden boekenkasten aangeschaft met boeken en puzzels. Ook Fertier stelde een subsidie beschikbaar voor de aanschaf.