Sinds 2017 toert de Kledingbus door de gemeente Súdwest-Fryslân. In de bus kan je (kwalitatief goede) kleding inleveren, maar je kunt ook tegen een vrijwillige bijdrage kleding meenemen. De Kledingbus brengt mensen bij elkaar. Er is ruimte voor een kopje koffie en/of een goed gesprek. Stichting Fertier heeft de Stichting Kledingbus Súdwest-Fryslân een financiële bijdrage verstrekt om de exploitatie van de bus mogelijk te maken.