Over Fertier

De voormalige Woningstichting de Wieren in Sneek had een Stichting Recreatiefonds. (Oud-)medewerkers van De Wieren en de gemeente Sneek hadden de mogelijkheid een vakantie-appartement te huren van de Stichting Recreatiefonds.

Omdat de verhuur geen sluitende exploitatie opleverde werd het onroerend goed verkocht. De opbrengst daarvan werd ondergebracht bij de Stichting Fertier. Met als doel het financieel ondersteunen van recreatieve activiteiten (in de ruimste zin van het woord)  in de gemeente Súdwest Fryslân. Sinds de oprichting heeft de stichting bijna 100 projecten ondersteund.